هیچکس جز تو نمیتواند نجاتم دهد …
نویسنده : ، موضوعات : عاشقانه ها, متن عاشقانه, متن و جملات ، 3 روز پیش ارسال شده ، ۲ نظر

هیچکس جز تو نمیتواند نجاتم دهد وقتی انگشتهایم میان موج موهایت غرق میشود

هیچکس
جز تو نمیتواند
نجاتم دهد
وقتی انگشتهایم میان
موج موهایت غرق میشود

+ هیچکس جز تو نمیتواند نجاتم دهد …
همان بهتر که نباشد ..
نویسنده : ، موضوعات : عاشقانه ها, متن دلتنگي, متن و جملات ، 3 روز پیش ارسال شده ، بدون نظر

هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد، نباشد .. همان بهتر که نباشد ..

هر فردی بهترین هم که باشد، اگر زمانی که باید باشد، نباشد ..
همان بهتر که نباشد ..

+ همان بهتر که نباشد ..
تـــو باشـی مـَن قـــدم به قــدم فــَدایت میشـــوم. . [ ! ]
نویسنده : ، موضوعات : عاشقانه ها, متن عاشقانه, متن و جملات ، 1 هفته پیش ارسال شده ، ۶ نظر

تـــو باشـی مـَن قـــدم به قــدم فــَدایت میشـــوم. . [ ! ]

تـــو باشـی
مـَن قـــدم به قــدم فــَدایت میشـــوم. . [ ! ]

+ تـــو باشـی مـَن قـــدم به قــدم فــَدایت میشـــوم. . [ ! ]
بدون تو …
نویسنده : ، موضوعات : عاشقانه ها, متن دلتنگي, متن و جملات ، 1 هفته پیش ارسال شده ، ۴ نظر

بدون تو “لبم” فقط به درد حرف می خورد

بدون تو “لبم”
فقط به درد حرف می خورد

+ بدون تو …
ﻣــﻦ ﺑــﻪ ﺩﺭﮐـــ …
نویسنده : ، موضوعات : عاشقانه ها, متن دلتنگي, متن و جملات ، 2 هفته پیش ارسال شده ، ۲ نظر

ﻫــﯽ ﺭﻭﺯﮔــﺎﺭ … ﻣــﻦ ﺑــﻪ ﺩﺭﮐـــ … ﺧــﻮﺩﺗـــ ﺧــﺴــﺘــﻪ ﻧـــﺸــﺪﯼ ، ﺍﺯ ﺩﯾــﺪﻥ ﺗـــﺼـﻮﯾـــﺮ ﺗــــﮑــﺮﺍﺭﯾــﻪ ﺩﺭﺩ ﮐـــﺸـﯿـﺪﻥ ﻣـــﻦ ..!!

ﻫــﯽ ﺭﻭﺯﮔــﺎﺭ …
ﻣــﻦ ﺑــﻪ ﺩﺭﮐـــ
ﺧــﻮﺩﺗـــ ﺧــﺴــﺘــﻪ ﻧـــﺸــﺪﯼ ،
ﺍﺯ ﺩﯾــﺪﻥ ﺗـــﺼـﻮﯾـــﺮ ﺗــــﮑــﺮﺍﺭﯾــﻪ ﺩﺭﺩ ﮐـــﺸـﯿـﺪﻥ
ﻣـــﻦ ..!!

+ ﻣــﻦ ﺑــﻪ ﺩﺭﮐـــ …
دردِ درد ….
نویسنده : ، موضوعات : عاشقانه ها, متن دلتنگي, متن و جملات ، 2 هفته پیش ارسال شده ، ۲ نظر

درد هم، دردش می آید از این همه تنهایی...!!!

درد هم،
دردش می آید
از این همه تنهایی…!!!

+ دردِ درد ….