نقش درخت خشک را بازی میکنم..
نویسنده : ، موضوعات : عاشقانه ها, متن دلتنگي, متن و جملات ، 1 سال پیش ارسال شده ، یک نظر

سایت عاشقانه ساکار

نقش درخت خشک را بازی میکنم..
نمیدانم چشم انتظار بهار باشم..
یا هیزم شکن..

+ نقش درخت خشک را بازی میکنم..